7 telefonische coachingsgesprekken van 15 minuten gedurende 3 maanden.
Aanbieding tot 1 augustus 2021 100 euro.

Na 1 augustus 2021 150 euro.

Nicotine vervangende middelen zijn voor eigen rekening.